Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stylistická analýza recenzí na portálu BonusWeb.cz

8. 9. 2009

Jelikož jsem teprve před pár dny dokončil bakalářskou práci, která se věnuje analýze jazyka v televizním zpravodajství, rozhodl jsem se v této práci zabrousit do zcela jiných a předpokládám, že po stránce jazykové neprobádaných vod. Cílem této práce je pokus o analýzu recenzí vycházejících na stránkách internetového portálu BonusWeb. Tento portál u nás patří k nejstarším a nejznámějším portálům věnující se herní žurnalistice. Jedná se tedy o portál s poměrně velkou dávkou specializace. Jeho čtenáři jsou v drtivě většině lidé, kteří se hraní počítačových her věnují ve svém volném čase.

Herní žurnalistika v Česku začínala v roce 1991 v podobě papírového měsíčníku Excalibur. Ten byl později následován časopisy Level, GameStar nebo Doupě. I tyto časopisy vycházely jako měsíčníky. Společně s vývojem celého herního průmyslu a s rostoucím počtem vydávaných her se ovšem formát měsíčního periodika ukázal být v některých ohledech nepraktický až nedostatečný. Z toho důvodu společně s rozšířením internetu u nás začaly vznikat internetové herní magazíny (portály). Jejich hlavní výhodou je možnost flexibilní reakce na aktuální dění a neomezenost prostoru. V současné době mezi největší herní portály patří BonusWeb, Games Tiscali a Hrej!. Existuje i řada dalších portálů, ty se ovšem svou návštěvností a rozsahem těmto třem nemohou rovnat.

Hlavním obsahem portálu BonusWeb jsou recenze počítačových her[1]. Kromě nich se na portále objevují také komentáře, dojmy z chystaných her, návody, krátké novinky ze světa počítačových her, komentáře a tematické články. Autoři většinou nejsou žurnalisté, naopak jejich vzdělání bývá technického typu, často se jedná o vysokoškoláky z ČVUT v Praze nebo ČUT v Brně. Cílovým čtenářem portálu je hráč počítačových her ve věku od 16 do 25 let. Objevují se ovšem i články, které jsou zaměřeny spíše na starší čtenáře (vždy se ovšem předpokládá, že jsou to hráči[2]). Vzhledem k cílovému čtenáři a k nepoučenosti autorů v oblasti literární teorie tak recenze počítačové hry představuje z hlediska žánrů specifický útvar[3].

I do oblasti herní žurnalistiky začínají pronikat tlaky trhu. Recenze tak dnes nemá jen funkci informační a hodnotící, ale také funkci zábavnou. Průměrná recenze má přibližně 3 normostrany a její kompozice je poměrně ustálená. Na četné žádosti čtenářů se tabulka s číselným hodnocením[4], bodovým výčtem hlavních kladů a záporů hry a verdiktem shrnujícím dojmy z celé hry do několika vět přesunula z tradičního konce recenze na její začátek. Recenze tak přišly o svůj tradiční perex. V úvodu recenze jsou většinou zmíněny předchozí hry autorského týmu, případně hry, které se svým žánrovým zaměřením blíží recenzované hře. Někdy bývá zmíněn také samotný vývoj hry, případně reakce a očekávání před samotným vydáním. V dalších odstavcích pak následuje popis a zhodnocení jednotlivých složek hry – příběhu, atmosféry, grafického zpracování, zvukové stránky, umělé inteligence a ovládání hry. Závěr recenze je pak tradičně věnovaný shrnutí celého textu, zařazení hry podle kvality do současné nabídky a dojmy recenzenta ze samotného hraní. Důležitou součástí recenze jsou také obrázky přímo ze hry (tzv. screenshoty) a v poslední době se objevují také přibližně jednu až dvě minuty dlouhá videa pořízená přímo z hraní hry. Recenze na BonusWebu bývají u některých her prokládány také krátkými odstavci, které se zaměřují na některé detaily ze hry, představují hlavní hrdiny nebo například citují hodnocení recenze předcházejících dílů. Tyto odstavce bývají od samotné recenze odlišeny jinou barvou textu[5], případně bývají zarámované.

Čeština v recenzích je většinou spisovná. Poměrně časté je využívání slangu: mlátička, survival horor,  cutscény, střílečka, šít do někoho (ve smyslu střílet). Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že čtenáři jsou aktivními uživateli tohoto slangu, nebrání jeho využívání v porozumění textu. S využitím slangu úzce souvisí i používání zkratek (RTS, FPS, HUD, HDR). Jedná se vesměs o zkratky anglického původu. Jejich význam by se dal zařadit převážně mezi termíny. Právě s termíny souvisí další specifikum herní žurnalistiky a tou je poměrně časté užívání cizích slov, což je způsobeno zejména tím, že herní průmysl je nejrozšířenější v anglosaských zemích[6]. Většina termínů je tedy anglického původu: engine, soundtrack, third person. Vzhledem k tomu, že neexistuje terminologický slovník, je hranice mezi termíny a slangem poměrně nezřetelná. Občas se objevují typicky hovorové prvky: Je fakt velká škoda…. Častěji ovšem dostane přednost knižnější výraz: …bitvami, jež je třeba…

Své místo v recenzi mají také hodnotící výrazy, jako například budete zklamáni, průměrná hra, nic pro vás, skvělá, je zajímavý, povedená, špičková.

Jazyk recenze a celkový styl je do značné míry ovlivněn také samotnou hrou a cílovou skupinou této hry. Pokud je hra určena především starším hráčům například svojí náročností, styl psaní recenze může vypadat třeba takto: Ale přece jen, kdo se do herní branže dostal nedávno, nechť zví, že tohle je ultimatní strategický koncept, snoubící starost o vybranou říši (nebo impérium), které se neustále rozrůstá s bitvami, jež je třeba vyhrát, aby ono rozrůstání nabylo nějaké formy. Naopak pokud je hra určena méně náročnému publiku, mění se i styl podání recenze: A jako vždy to bude pěkná fuška. Klika je, že se začíná na jaře, kdy hodně prší a základní plodiny raší jako v okolí jaderné havárie. Což by vysvětlilo i záhadně vylidněné funkční budovy a hře by to dodalo marně vyhlížený čerstvý šmrnc – leč toho se od tvůrců přinejmenším zatím nedočkáme.

Fakta o hrách, jejich přednosti a zápory dnes vyjmenovat nestačí. V konkurenčním prostředí je nutné odlišit se od ostatních webů a psát tak, aby to byla právě vaše recenze, kterou si čtenáři přečtou, váš portál, který navštíví, a reklama vašeho zákazníka, kterou si prohlédnou. Autoři recenzí na BonusWebu jsou si tohoto faktu dobře vědomi, a proto se snaží i o jazykovou aktualizaci. Výsledkem takovýchto snah pak mohou být například aktualizované frazémy: Připomínat herní principy Total War je jako vozit teroristy do Afghánistánu, nebo různá neotřelá přirovnání: …vyloženě zábavné momenty jsou vzácné jako šafránové pole na poušti.;… že moje BMI (body mass index) je jako u Godzilly a že jsem tlustý jako prase; jsem zpocený jako po chůzi na sahaře. V rámci jazykové hry se mohou objevovat také různé okazionalismy: dokončovák, blbonevzdornost, gameboyovitý předchůdce, rubačka.

Mezi větami převládají jednoduchá souvětí: Jak již bylo naznačeno, příběh se opět točí okolo záhadných virů. Poměrně často se však objevují i komplikovanější souvětí složená z několika vět: Jakmile se pěší jednotky nebo lodě pohybující se po mapě přemístí k okraji jedné z částí, dostanou se na chvíli do jakéhosi vakua, které logicky trvá několik tahů, aby se následně objevily v části druhé.

Vzhledem k poměrně velkému počtu recenzí[7] a snaze ušetřit na provozních nákladech redakce nemá svého korektora. Přesto se v textu neobjevují výraznější chyby. Autoři češtinu ovládají, a pokud už nějakou chybu přehlédnou, často se stane, že je na ni upozorní sami čtenáři. Vzhledem k jednoduché možnosti editace i již publikovaného textu, je oprava chyby otázkou několika okamžiků. Některé chyby, zejména ty stylistické, se přesto v textech recenzí objevují: kterého by pastelkou zvládla namalovat moje i pětiletá dcera za dvě minuty (přehození pořadí slov „moje i“); …ve kterých pan profesor vykládal o přetahované o kolonie (použití lokálu s předložkou o dvakrát po sobě); Kooperace spočívá jednak v samotných soubojích a jednak ve vzájemné výpomoci, kdy vás kolega může v poslední chvíli injekcí vyrvat ze spárů smrti nebo vám pomoci z jiné svízelné sitace nebo i v tom, že se společnými silami dokážete dostat na jinak nepřístupná místa (objevuje se anakolut a překlep – chybějící písmeno u ve slově situace); Stejně je na tom i dost pofidérní design, který se z většiny skládá pouze jedné úzké chodby vedoucí k cíli (celkově špatná stylizace věty).

I přes vytčené chyby se dá říct, že recenze na portále BonusWeb jsou na slušné úrovni. Jejich jednotná kompozice napomáhá čtenáři ve snadnější orientaci, text většinou není šroubovaný a těžce pochopitelný. Pozitivně se dá hodnotit také cit některých autorů pro jazykovou hru a aktualizaci.[1] Pojem počítačové hry v tomto chápeme v širším slova smyslu. Jedná se tedy o všechny hry bez ohledu na to, zda skutečně vychází na osobních počítačích, specializovaných herních zařízeních (konzolích) nebo přenosných herních zařízeních (handhendlech).

[2] Z toho důvodu se na stránkách nenachází například popularizační články, které by se snažily herní problematiku přiblížit širší veřejnosti.

[3] O tom svědčí také fakt, že spousta herních žurnalistů nechápe svou práci jako kritiku. Mezitím co tedy máme literární kritiky, divadelní kritiky a filmové kritiky, nenašli bychom u nás označení herní kritik. Zásadně se používá pouze označení herní recenzent.

[4] BonusWeb využívá procentuální stupnici. Tiscali Games a Hrej! naopak používají stupnici od nuly do deseti.

[5] Základními barvami BonusWebu jsou modrá a černá. Text je bílý na černém poli. Text vložených odstavců nesouvisející přímo s recenzí je modrý.

[6] Alespoň pokud se jedná o tzv. západoevropskou větev herního průmyslu. Tradiční zemí počítačových her je také Japonsko. Jeho trh je ovšem do značné míry uzavřený a do našeho prostředí nezasahuje tak výrazně. Navíc pokud už se japonská hra dostane do Česka, děje se tak opět prostřednictvím amerického trhu.

[7] V průměru se na BonusWebu objeví dvě až tři recenze denně.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář